Nedávne zásielky do projektov v strednej Ázii

Meranie časových zmien farby kontúzie kolorimetrom

Purpose: To explore the pattern of skin color change of contusion and to find suitable indicators to infer the time of contusion formation and initial degree. Methods Using negative pressure suction, areas of skin contusion of different degrees were simulated bilaterally on the medial forearms of 41 volunteers. Measurements were made using a colorimeter every 0.5 d for the first 3 d after the injury and every 1 d after 3 d until the color difference in the contused area was indistinguishable to the naked eye. Curve fitting was performed for the six color difference indicators ΔL*, Δa*, Δb*, ΔE*ab, […]

Nedávne zásielky do projektov v strednej Ázii

Research on the calibration method of liquid drug color analyzer by chromatic ……

This paper proposes a calibration method for drug color analyzers based on the working principle and main measurement characteristics of chromatic aberration method drug color analyzers. The method is scientific, reasonable, and applicable and can be used as a reference for relevant metrologists and instrument users. 0. Introduction With the further development of the economy, China’s medical career has also stepped on a new ladder. Drugs provide protection for people to prevent and treat diseases and have a close relationship with human health; therefore, good quality assurance of drugs plays an important role in safeguarding people’s health and life safety. […]

Nedávne zásielky do projektov v strednej Ázii

Metóda kontroly farebného rozdielu medzi automobilovým nárazníkom a karosériou

According to the development process of automobile whole vehicle and bumper, the control methods of bumper and body color matching are summarized by applying the definition of automobile color and the main detection methods of color difference. Through the control method of body color difference in the production process of automobile bumpers, several common color difference problems and solution measures are analyzed and summarized in order to provide reference for related automobile enterprises. 0. Preface Color difference refers to the difference between color parts and standard colors in terms of hue, lightness and chroma. Parts such as car body and […]

Nedávne zásielky do projektov v strednej Ázii

Measurement of Color Difference Values of Hair of Different Ornamental Animals……

There is no non-destructive and rapid instrument measurement method for the fur color of ornamental animals, especially pets. The author used healthy and quiet fur ornamental animals as the experimental subjects and measured the fur color difference values in four areas: the head, neck, back, left rear leg, and right rear leg, using a handheld color difference meter (CS 260 Handheld Colorimeter) in a room with room temperature and sunlight. With the improvement of people’s living standards, the pet industry is gradually developing. The status of pets in the family is constantly improving, and people are paying more and more […]

Nedávne zásielky do projektov v strednej Ázii

Použitie kolorimetra pri hodnotení farby plodov baklažánu

V tomto článku sa používa prenosný spektrofotometer na zisťovanie farebných rozdielov vo farbách šupky a kalicha piatich rôznych materiálov baklažánov vrátane fotosenzitívnych a fotosenzitívnych. Výsledky ukázali, že výsledky detekcie kolorimetrom môžu skutočne odrážať rozdiely v zdanlivých farebných vlastnostiach baklažánov, ktoré sú presnejšie ako výsledky pozorovania voľným okom. Dokáže odrážať jemné rozdiely vo farbe rôznych materiálov. Rozdiel vo farbe plodov medzi zelenými a fialovými baklažánmi je rozložený najmä v rozsahu vlnových dĺžok 650 - 700 nm. Výsledky výskumu poskytujú nový prístup na zisťovanie vzhľadu farby baklažánov a údaje podporujú [...]

Nedávne zásielky do projektov v strednej Ázii

Meranie a kontrola farebného rozdielu v karosérii vozidla

Harmonickosť a jednotnosť farieb sú jednou z hlavných charakteristík vzhľadu osobných automobilov. S pokrokom spoločnosti a zvyšovaním životnej úrovne ľudí sa osobné automobily stali jednou z nevyhnutností pri cestovaní. Preto sa okrem postupného zlepšovania výkonnostných požiadaviek na automobily postupne zvyšujú aj požiadavky na vzhľad a farbu automobilov. Farebný rozdiel je dôležitým faktorom ovplyvňujúcim vzhľad blizien a znižovanie farebného rozdielu karosérií priťahuje čoraz väčšiu pozornosť výrobcov. Preto sa meranie a kontrola farebného rozdielu stali predmetom výskumu. 1. Predslov Farebný rozdiel automobilov [...]

Nedávne zásielky do projektov v strednej Ázii

Štúdia zrelosti plodov paradajok pomocou zobrazovacieho hyperspektrálneho zobrazovacieho systému ......

V tejto štúdii bola vyvinutá nedeštruktívna a rýchla platforma na získavanie fenotypov plodov paradajok s vysokou produktivitou založená na sérii zobrazovacích hyperspektrálnych kamier FS20 na zisťovanie morfologických a štrukturálnych znakov, znakov obsahu zložiek a komplexných fenotypových znakov plodov paradajok. Na získanie spektrálnych snímok plodov rajčiakov sa použil hyperspektrálny zobrazovací systém. Potom sa spektrálne snímky analyzovali s cieľom získať morfologické a štrukturálne znaky (pozdĺžny priemer, priečny priemer, index tvaru plodu a hmotnosť), po ktorých nasledovali merania farebných znakov plodov rajčiaka (L*, a*, b*, c*, b* a a*/b*) a fenotypových znakov obsahu zložiek (tvrdosť, SsC, lykopén, titrovateľná kyselina, [...]

Nedávne zásielky do projektov v strednej Ázii

Analýza riešenia nedostatkov farebného rozdielu karosérie......

1. Potvrdenie a analýza fenoménu farebného rozdielu Vozidlo Chery Ruihu 8 z roku 2020 v dôsledku nehody s rezom spôsobilo poškodenie laku na pravých zadných dverách a bolo potrebné opraviť lak karosérie, aby sa obnovila pôvodná farba laku. Farba karosérie bola rhineblue metallic a opravou lakovacieho filmu sa zistilo, že medzi pravými zadnými dverami a pravými prednými dverami je porucha farebného rozdielu a vozidlo nebolo možné dodať (obrázok 1). Obrázok 1 Pravé zadné dvere a pravé predné dvere majú farebný rozdiel Pôvodne sa [...]

Nedávne zásielky do projektov v strednej Ázii

Faktory ovplyvňujúce detekciu farby živice ABS

Hodnoty tristimulového jasu (L) a chromatickosti (a, b) vzorky a štandardnej dosky sa merali pomocou rôznych typov spektrofotometrov. Analýzou štatistických rozdielov hodnôt L, a a b pri rôznych podkladových doskách, rôznych hrúbkach vzoriek a rôznych polohách merania tej istej vzorky sa skúmal vplyv podkladových dosiek, hrúbok vzoriek a rôznych polôh merania tej istej vzorky na namerané hodnoty farby živice ABS. Akrylonitril-butadién-styrénová (ABS) živica je nepriehľadný, amorfný termoplastický technický plast so zložitou dvojfázovou štruktúrou. začala sa uznávať a používať vo všeobecnej [...]

Nedávne zásielky do projektov v strednej Ázii

Stanovenie čajových polyfenolov v mliečnom čaji na základe spektrofotometra

V tejto štúdii sa charakteristiky kolorimetrickej zmeny v zakalenom roztoku dajú stanoviť pomocou spektrofotometra. Obsah čajových polyfenolov v mliečnom čaji bez zrážania bielkovín sa stanovuje pomocou roztoku vínanu železitého ako chromogénneho činidla pri určitej teplote. Skúma sa vplyv pomeru riedenia mliečneho čaju, množstva chromogénneho činidla, chromogénneho času a chromogénnej teploty na výsledok stanovenia a stanovuje sa analytická metóda na stanovenie obsahu čajových polyfenolov v mliečnom čaji a iných čajových nápojoch pomocou spektrofotometra. Výsledky ukázali, že najlepšie výsledky testov sa dosiahli [...]

sk_SKSlovenčina