Äskettäin lähetys Keski-Aasian hankkeisiin

Kontuusion värin ajallisten muutosten mittaaminen kolorimetrillä

Purpose: To explore the pattern of skin color change of contusion and to find suitable indicators to infer the time of contusion formation and initial degree. Methods Using negative pressure suction, areas of skin contusion of different degrees were simulated bilaterally on the medial forearms of 41 volunteers. Measurements were made using a colorimeter every 0.5 d for the first 3 d after the injury and every 1 d after 3 d until the color difference in the contused area was indistinguishable to the naked eye. Curve fitting was performed for the six color difference indicators ΔL*, Δa*, Δb*, ΔE*ab, […]

Äskettäin lähetys Keski-Aasian hankkeisiin

Research on the calibration method of liquid drug color analyzer by chromatic ……

This paper proposes a calibration method for drug color analyzers based on the working principle and main measurement characteristics of chromatic aberration method drug color analyzers. The method is scientific, reasonable, and applicable and can be used as a reference for relevant metrologists and instrument users. 0. Introduction With the further development of the economy, China’s medical career has also stepped on a new ladder. Drugs provide protection for people to prevent and treat diseases and have a close relationship with human health; therefore, good quality assurance of drugs plays an important role in safeguarding people’s health and life safety. […]

Äskettäin lähetys Keski-Aasian hankkeisiin

Auton puskurin ja korin värieron valvontamenetelmä

According to the development process of automobile whole vehicle and bumper, the control methods of bumper and body color matching are summarized by applying the definition of automobile color and the main detection methods of color difference. Through the control method of body color difference in the production process of automobile bumpers, several common color difference problems and solution measures are analyzed and summarized in order to provide reference for related automobile enterprises. 0. Preface Color difference refers to the difference between color parts and standard colors in terms of hue, lightness and chroma. Parts such as car body and […]

Äskettäin lähetys Keski-Aasian hankkeisiin

Measurement of Color Difference Values of Hair of Different Ornamental Animals……

There is no non-destructive and rapid instrument measurement method for the fur color of ornamental animals, especially pets. The author used healthy and quiet fur ornamental animals as the experimental subjects and measured the fur color difference values in four areas: the head, neck, back, left rear leg, and right rear leg, using a handheld color difference meter (CS 260 Handheld Colorimeter) in a room with room temperature and sunlight. With the improvement of people’s living standards, the pet industry is gradually developing. The status of pets in the family is constantly improving, and people are paying more and more […]

Äskettäin lähetys Keski-Aasian hankkeisiin

Värimittarin käyttö munakoison hedelmien värin arvioinnissa

Tässä artikkelissa käytetään kannettavaa spektrofotometriä viiden eri munakoisomateriaalin, mukaan lukien valoherkät ja valoherkät, kuoren ja kotelon värien värierojen havaitsemiseen. Tulokset osoittivat, että värimittarin havaintotulokset voivat todella heijastaa munakoisojen näennäisten väriominaisuuksien eroja, jotka ovat tarkempia kuin paljain silmin tehtyjen havaintojen tulokset. Se voi heijastaa eri materiaalien värien hienovaraisia eroja. Vihreiden ja violettien munakoisojen välinen ero hedelmien värissä jakautuu pääasiassa 650-700 nm:n aallonpituusalueelle. Tutkimustulokset tarjoavat uuden lähestymistavan munakoison värin ulkonäön havaitsemiseen ja tietojen tukemiseen [...].

Äskettäin lähetys Keski-Aasian hankkeisiin

Ajoneuvon korin värieron mittaus ja valvonta

Värin harmonia ja yhdenmukaisuus ovat yksi henkilöautojen tärkeimmistä ulkonäköominaisuuksista. Yhteiskunnan kehittyessä ja ihmisten elintason parantuessa autoista on tullut yksi matkustamisen välttämättömyyksistä. Siksi autojen suorituskykyvaatimusten asteittaisen parantamisen lisäksi myös auton ulkonäköä ja väriä koskevat vaatimukset kasvavat vähitellen. Väriero on tärkeä arpien ulkonäköön vaikuttava tekijä, ja autojen korien värierojen pienentäminen kiinnostaa yhä enemmän valmistajia. Siksi värieron mittaamisesta ja valvonnasta on tullut tutkimuksen painopistealueita. 1. Esipuhe Autojen väriero [...]

Äskettäin lähetys Keski-Aasian hankkeisiin

Tutkimus tomaatin hedelmien kypsyydestä kuvantamalla hyperspektrikuvantamisjärjestelmällä ......

Tässä tutkimuksessa kehitettiin tomaatin hedelmien fenotyyppien rikkomattoman ja nopean korkean läpivirtaustuloksen tiedonkeruujärjestelmä, joka perustuu FS20-sarjan kuvantaviin hyperspektrikameroihin ja jonka avulla voidaan havaita tomaatin hedelmien morfologiset ja rakenteelliset piirteet, ainesosien pitoisuuspiirteet ja kattavat fenotyyppiset piirteet. Tomaatin hedelmien spektrikuvien ottamiseen käytettiin hyperspektrikuvantamisjärjestelmää. Sitten spektrikuvat analysoitiin morfologisten ja rakenteellisten ominaisuuksien (pitkittäishalkaisija, poikkihalkaisija, hedelmän muotoindeksi ja paino) saamiseksi, minkä jälkeen mitattiin tomaattihedelmien väriominaisuudet (L*, a*, b*, c*, b* ja a*/b*) ja komponenttien sisällön fenotyyppiset ominaisuudet (kovuus, SsC, lykopeeni, titrattavissa oleva happo, [...].

Äskettäin lähetys Keski-Aasian hankkeisiin

Analyysi ratkaisusta auton bodin värieroihin liittyviin vikoihin......

1. Värieroilmiön vahvistus ja analyysi Vuoden 2020 Chery Ruihu 8 -auto aiheutti leikkausonnettomuuden vuoksi vahinkoa oikean takaoven maalikalvolle, ja korin maalikalvo oli korjattava maalikalvon palauttamiseksi alkuperäiseen väriin. Korin väri oli vinoneliönsininen metalliväri, ja maalikalvo korjattiin, ja todettiin, että oikean takaoven ja oikean etuoven välillä oli värierovika, eikä autoa voitu toimittaa (kuva 1). Kuva.1 Oikean takaoven ja oikean etuoven väriero Alun perin [...]

Äskettäin lähetys Keski-Aasian hankkeisiin

ABS-hartsin värin havaitsemiseen vaikuttavat tekijät

Näytteen ja standardilevyn tristimuluskirkkaus (L) ja kromaattisuus (a, b) mitattiin erityyppisillä spektrofotometreillä. Analysoimalla L-, a- ja b-arvojen tilastollisia eroja eri taustalevyjen, eri näytteen paksuuksien ja saman näytteen eri mittausasentojen yhteydessä tutkittiin taustalevyjen, näytteen paksuuksien ja saman näytteen eri mittausasentojen vaikutuksia ABS-hartsin värin mitattuihin arvoihin. Akryylinitriili-butadieeni-styreenihartsi (ABS-hartsi) on läpinäkymätön, amorfinen lämpömuovautuva tekninen muovi, jolla on monimutkainen kaksifaasirakenne. se alkoi tunnustaa ja käyttää [...].

Äskettäin lähetys Keski-Aasian hankkeisiin

Teepolyfenolien määrittäminen maitoteestä spektrofotometrin avulla

Tässä tutkimuksessa samean liuoksen kolorimetrisen muutoksen ominaisuudet voidaan määrittää spektrofotometrillä. Teepolyfenolien pitoisuus maitoteessä ilman proteiinisaostusta määritetään käyttämällä ferrotartraattiliuosta kromogeenisena aineena tietyssä lämpötilassa. Tutkitaan maitojuoman laimennussuhteen, kromogeenisen aineen määrän, kromogeenisen ajan ja kromogeenisen lämpötilan vaikutusta määritystulokseen ja laaditaan analyysimenetelmä teepolyfenolien pitoisuuden määrittämiseksi maitojuomasta ja muista teejuomista spektrofotometrillä. Tulokset osoittivat, että parhaat testitulokset saatiin [...]

fiSuomi