Ποιοτικός έλεγχος

Προφίλ QC

" Πρώτα ο πελάτης, πρώτα η υπηρεσία" και η έννοια της "δημιουργίας ικανοποίησης του πελάτη", θα παρέχουμε στους χρήστες προϊόντα υψηλής ποιότητας και καλές υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών.

1. Το όργανο συνοδεύεται από πιστοποίηση επαλήθευσης από το 3rd μέρος για τον ποιοτικό έλεγχο της ακρίβειας των δοκιμών.

2. Πιστοποίηση CE

3. Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας του Ηνωμένου Κράτους

4. Το όργανο συμμορφώνεται με τα πρότυπα ISO, ASTM, JIS, DIN και άλλα διεθνή πρότυπα

5. Πατέντες πρόσκλησης για όργανα και λογισμικό

6. Προγράμματα κινήτρων ποιότητας
7. Οργανωσιακή δέσμευση για την ποιότητα

Πιστοποιήσεις
 • qm19066980 hangzhou chnspec technology co ltd - Ποιοτικός έλεγχος

  Πρότυπο:CE

  Αριθμός:OZ-E13053008

  Θέμα Δέφαγε:2017-06-04

  Πεδίο εφαρμογής/εμβέλεια:Φασματοφωτόμετρο

  Εκδόθηκε από:Ouzhen Product Service Limited

 • qm19067002 hangzhou chnspec technology co ltd - Ποιοτικός έλεγχος

  Πρότυπο:CE

  Αριθμός:OZ-E14104098

  Ημερομηνία έκδοσης:2017-10-08

  Πεδίο εφαρμογής/εμβέλεια:Χρωσίμετρο

  Εκδόθηκε από:Ouzhen Product Service Limited

 • qm19067017 hangzhou chnspec technology co ltd - Ποιοτικός έλεγχος

  Πρότυπο:CE

  Αριθμός:OZ-E14104099

  Ημερομηνία έκδοσης:2017-10-08

  Πεδίο εφαρμογής/εμβέλεια:Μετρητής στιλπνότητας

  Εκδόθηκε από:Ouzhen Product Service Limited

 • qm19067051 hangzhou chnspec technology co ltd - Ποιοτικός έλεγχος

  Πρότυπο:Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας του Ηνωμένου Κράτους

  Αριθμός:US009243953B1

  Ημερομηνία έκδοσης:2016-01-26

  Πεδίο εφαρμογής/εμβέλεια:Φασματοφωτόμετρο

  Εκδόθηκε από:Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και Εμπορικών Σημάτων των ΗΠΑ

 • qm19067073 hangzhou chnspec technology co ltd - Ποιοτικός έλεγχος

  Πρότυπο:Ευρεσιτεχνία πρόσκλησης

  Αριθμός:1486637

  Ημερομηνία έκδοσης:2013-08-23

  Πεδίο εφαρμογής/εμβέλεια:Specτροφόμετρο

  Εκδόθηκε από:ΚΡΑΤΙΚΌ ΓΡΑΦΕΊΟ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΉΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΊΑΣ ΤΗΣ Π.Γ.Δ.Μ.

 • qm19067081 hangzhou chnspec technology co ltd - Ποιοτικός έλεγχος

  Πρότυπο:Δικαίωμα αντιγραφής λογισμικού

  Αριθμός:2013SR107140

  Ημερομηνία έκδοσης:2017-07-20

  Πεδίο εφαρμογής/εμβέλεια:Colorimeter και φασματοφωτόμετρο

  Εκδόθηκε από:ΚΡΑΤΙΚΌ ΓΡΑΦΕΊΟ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΉΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΊΑΣ ΤΗΣ Π.Γ.Δ.Μ.