Προσδιορισμός των πολυφαινολών τσαγιού στο τσάι γάλακτος με βάση το φασματοφωτόμετρο

Στην παρούσα μελέτη, τα χαρακτηριστικά της χρωματομετρικής μεταβολής σε θολό διάλυμα μπορούν να προσδιοριστούν με τον ακόλουθο τρόπο φασματοφωτόμετρο. Η περιεκτικότητα σε πολυφαινόλες τσαγιού στο τσάι γάλακτος χωρίς κατακρήμνιση πρωτεϊνών προσδιορίζεται με τη χρήση διαλύματος τρυγικού σιδήρου ως χρωμογόνου παράγοντα σε ορισμένη θερμοκρασία. Διερευνάται η επίδραση του λόγου αραίωσης του τσαγιού γάλακτος, της ποσότητας του χρωμογόνου παράγοντα, του χρωμογόνου χρόνου και της χρωμογόνου θερμοκρασίας στο αποτέλεσμα του προσδιορισμού και καθιερώνεται η αναλυτική μέθοδος για τον προσδιορισμό της περιεκτικότητας των πολυφαινολών τσαγιού στο τσάι γάλακτος και σε άλλα ροφήματα τσαγιού με φασματοφωτόμετρο. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα καλύτερα αποτελέσματα της δοκιμής επιτεύχθηκαν όταν η αναλογία αραίωσης του τσαγιού γάλακτος ήταν 2 φορές, η ποσότητα προσθήκης διαλύματος τρυγικού σιδήρου ήταν 10 mL, η θερμοκρασία ανάπτυξης χρώματος ήταν 25 ± 1 ℃ και ο χρόνος ανάπτυξης χρώματος ήταν 20 λεπτά. Η μέθοδος εφαρμόστηκε για τον προσδιορισμό των πολυφαινολών τσαγιού στο τσάι γάλακτος και σε άλλα ροφήματα τσαγιού. Το γραμμικό εύρος των πολυφαινολών τσαγιού ήταν 0,1-0,9mg και οι συντελεστές γραμμικής συσχέτισης των λαμβανόμενων πρότυπων καμπυλών ήταν πάνω από 0,9815. Το ποσοστό ανάκτησης του δείγματος ήταν 98,2% - 107,9% και η σχετική τυπική απόκλιση (RSD) ήταν 1,7% - 6,1% (n=6). Η μέθοδος που καθιερώθηκε στην παρούσα μελέτη έχει υψηλή ακρίβεια και ορθότητα και είναι κατάλληλη για τον προσδιορισμό των πολυφαινολών τσαγιού στο τσάι γάλακτος και σε άλλα ροφήματα τσαγιού.

Το ρόφημα τσαγιού είναι ένα από τα δημοφιλή ποτά και οι πολυφαινόλες τσαγιού είναι ένα από τα σημαντικά συστατικά του τσαγιού γάλακτος, το οποίο έχει τις λειτουργίες της αντιοξείδωσης, του αντικαρκινικού, αντιφλεγμονώδους, αντι-ακτινοβολίας και της ρύθμισης της εντερικής μικρο-οικολογίας [1,2,3,4]. Το ισχύον εθνικό πρότυπο GB/T 21733-2008 της Κίνας ορίζει ότι η περιεκτικότητα σε πολυφαινόλες τσαγιού σε αρωματισμένα ροφήματα τσαγιού (με γεύση γάλακτος και γάλακτος) δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 200mg/kg και περιγράφει λεπτομερώς τη μέθοδο ανίχνευσής τους, δηλαδή τα ροφήματα τσαγιού πρέπει να καταβυθίζονται με αιθανόλη και να φιλτράρονται για να λαμβάνονται διαυγή δείγματα και στη συνέχεια να προσδιορίζονται με χρωματομετρία τρυγικού σιδήρου [5].

Η υπάρχουσα έρευνα σχετικά με τη μέθοδο προσδιορισμού της περιεκτικότητας σε πολυφαινόλες τσαγιού σε ποτά τσαγιού επικεντρώνεται κυρίως στη βελτίωση του συνδέσμου καταβύθισης πρωτεϊνών της εθνικής πρότυπης μεθόδου. Για παράδειγμα, ο Du Jianzhong [6] χρησιμοποιεί άνυδρη αιθανόλη και στερεό χλωριούχο κάλιο για να ενισχύσει το φαινόμενο αφαλάτωσης, να καταστρέψει το σύστημα γαλακτωματοποίησης του ποτού και να κατακρημνίσει τις πρωτεΐνες και άλλες ουσίες- οι Liang Ruiting κ.ά. [7] χρησιμοποίησαν οξικό οξύ ως κατακρημνιστή, οι Du Shuxia κ.ά. [8] χρησιμοποίησαν όξινη ακετόνη ως αποδιαλυμαντικό και κατακρημνιστή για να αποκτήσουν διαυγές διάλυμα. Ωστόσο, με τη βελτίωση της τεχνολογίας επεξεργασίας ποτών τσαγιού, η σταθερότητα των συστημάτων ποτών τσαγιού, όπως το τσάι γάλακτος, έχει ενισχυθεί με την προσθήκη σταθεροποιητή γαλακτώματος υψηλής ποιότητας και τη χρήση τεχνολογίας ομογενοποίησης [9,10], η οποία αυξάνει επίσης τη δυσκολία της πρωτεΐνης κατακρήμνισης για τη λήψη διαυγούς διαλύματος και συνεπώς έχει αρνητικό αντίκτυπο στα αποτελέσματα της δοκιμής.
Η αρχή του προσδιορισμού της περιεκτικότητας σε πολυφαινόλες τσαγιού με τη χρήση του φασματοφωτομέτρου υπεριώδους-ορατού και της χρωματομετρίας τρυγικού σιδήρου είναι ότι το διάλυμα τρυγικού σιδήρου αντιδρά με τις πολυφαινόλες τσαγιού στο κατακρημνισμένο διαυγές διάλυμα και σχηματίζει ένα σταθερό μωβ-μπλε σύμπλοκο με χαρακτηριστικό μήκος κύματος απορρόφησης 540 nm, και η τιμή απορρόφησης στο χαρακτηριστικό μήκος κύματος απορρόφησης είναι ευθέως ανάλογη με την περιεκτικότητα των πολυφαινολών τσαγιού στο διάλυμα, Η περιεκτικότητα των πολυφαινολών τσαγιού στο σύστημα μπορεί να υπολογιστεί με τη μέτρηση της τιμής απορρόφησης του δείγματος στα 540 nm με το φασματοφωτόμετρο υπεριώδους-ορατού [11]. Το φασματοφωτόμετρο χρησιμοποιεί τις χρωματικές τιμές L, a και b για να δείξει την αλλαγή χρώματος στην περιοχή του ορατού φωτός, όπου το L αντιπροσωπεύει το μαύρο και το λευκό (φωτεινότητα), το a αντιπροσωπεύει το κόκκινο και το πράσινο και το b αντιπροσωπεύει το κίτρινο και το μπλε [12,13,14]. Το φασματοφωτόμετρο μπορεί όχι μόνο να μετρήσει με ακρίβεια τη χρωματική μεταβολή στο σύστημα διαλύματος, αλλά και τη χρωματική μεταβολή στο σύστημα του θολού διαλύματος, και έχει εφαρμοστεί καλά στην ανίχνευση της χρωματικότητας του θολού διαλύματος μήλου [15]. Ως ένα είδος ροφήματος τσαγιού, το τσάι γάλακτος έχει τη διπλή διατροφή του γάλακτος και του τσαγιού και έχει μοναδικό άρωμα και γεύση. Είναι ένας σημαντικός εκπρόσωπος του ροφήματος τσαγιού. Στην παρούσα μελέτη, η περιεκτικότητα των πολυφαινολών τσαγιού στο σύστημα τσαγιού γάλακτος προσδιορίστηκε με φασματοφωτόμετρο. Το χαρακτηριστικό αυτής της μεθόδου είναι ότι το δείγμα τσαγιού γάλακτος δεν χρειάζεται καθίζηση, γεγονός που μπορεί να μειώσει την πολυπλοκότητα της προεπεξεργασίας του δείγματος, να αυξήσει την ακρίβεια ανίχνευσης και να μειώσει το κόστος ανίχνευσης.

1. Υλικά και μέθοδοι

1.1 Υλικά και αντιδραστήρια

Θειικός σίδηρος, τρυγικό νάτριο καλίου, δωδεκαϋδρικό φωσφορικό υδρογόνο δινάτριο, φωσφορικό διυδρογόνο κάλιο (αναλυτικό αντιδραστήριο, Tianjin Damao Chemical Reagent Factory), γαλλικό αιθύλιο (αναλυτικό αντιδραστήριο, Shanghai McLean Biochemical Technology Co., Ltd.), ποτά τσαγιού γάλακτος που πωλούνται στην αγορά (ένα σούπερ μάρκετ στο Dongguan).

1.2 Όργανα και εξοπλισμός

αναλυτικός ζυγός ME104E (Mettler Toledo Group, Ελβετία), CS-500 φορητό φασματοφωτόμετρο, (Hangzhou CHNSpec Technology Co., Ltd.)- μαγνητικός αναδευτήρας θέρμανσης σταθερής θερμοκρασίας (Heigoph, Γερμανία).

cs 500 portable spectrocolorimeter - Προσδιορισμός των πολυφαινολών τσαγιού στο τσάι γάλακτος με βάση το φασματοφωτόμετρο

1.3 Πειραματική μέθοδος

1.3.1 Προετοιμασία αντιδραστηρίων

Διάλυμα τρυγικού σιδήρου [16]: Ζυγίστε 0,1g θειικού σιδήρου και 0,5g τρυγικού νατρίου σε ένα ποτήρι ζέσεως, διαλύστε τα με μικρή ποσότητα απεσταγμένου νερού, μεταφέρετε τα σε ογκομετρική φιάλη των 100mL και στερεώστε τον όγκο στη ζυγαριά. Χρησιμοποιήστε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.
Πρότυπο διάλυμα πολυφαινόλης τσαγιού 1mg/mL: χρησιμοποιήστε το γαλλικό αιθυλεστέρα ως πρότυπο πολυφαινόλης τσαγιού [17], ζυγίστε με ακρίβεια 250mg γαλλικού αιθυλεστέρα σε ένα ποτήρι ζέσεως, διαλύστε το με μικρή ποσότητα απεσταγμένου νερού, μεταφέρετε το σε ογκομετρική φιάλη 250mL και στερεώστε τον όγκο στην κλίμακα. Χρησιμοποιήστε το κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.
Ρυθμιστικό διάλυμα φωσφορικών PH=7,5 [18]: ζυγίστε 23,87g Na2HPO4 σε ένα ποτήρι ζέσεως, διαλύστε το με μια μικρή ποσότητα απεσταγμένου νερού, μεταφέρετε το σε μια ογκομετρική φιάλη 1L και στερεώστε τον όγκο στη ζυγαριά- ζυγίστε 9,08g KH2PO4 διάλυμα σε ένα ποτήρι ζέσεως, διαλύστε το με μικρή ποσότητα απεσταγμένου νερού, μεταφέρετε το σε ογκομετρική φιάλη 1L και φέρτε το στη ζυγαριά.2HPO4 και 150mL διαλύματος KH2PO4 διάλυμα και αναμείξτε τα ομοιόμορφα.

1.3.2 Βελτιστοποίηση της μεθόδου

 • 1) Βελτιστοποίηση της αναλογίας αραίωσης του τσαγιού γάλακτος. Πάρτε μια ορισμένη ποσότητα τσαγιού γάλακτος και αραιώστε την με απεσταγμένο νερό για να λάβετε τα αραιωτικά Α, Β, Γ, Δ και Ε, με αναλογίες αραίωσης 1, 2, 4, 6 και 8 αντίστοιχα. Πάρτε 2mL από τα παραπάνω αραιωτικά A, B, C, D και E σε ογκομετρική φιάλη των 50mL, προσθέστε 0,4mL πρότυπου διαλύματος, 8mL αποσταγμένου νερού και 10mL διαλύματος τρυγικού σιδήρου σε κάθε πειραματική ομάδα, ανακινήστε τα πλήρως, αραιώστε τα με ρυθμιστικό διάλυμα φωσφορικών αλάτων pH7,5 στην κλίμακα και αναπτύξτε χρώμα στους 25 ± 1 ℃ για 20min. Στην ομάδα τυφλού ελέγχου, αντικαταστήστε το πρότυπο διάλυμα με ρυθμιστικό διάλυμα φωσφορικών αλάτων.
 • 2) Βελτιστοποιείται η ποσότητα προσθήκης του προγραμματιστή χρώματος. Πάρτε 2mL αραιωτικού γάλακτος τσάι Β σε ογκομετρική φιάλη 50mL, προσθέστε 0,4mL πρότυπου διαλύματος και 8mL απεσταγμένου νερού, προσθέστε αντίστοιχα 5mL, 10mL, 15mL, 20mL και 25mL διαλύματος τρυγικού σιδήρου, ανακινήστε καλά, αραιώστε μέχρι τον όγκο με ρυθμιστικό διάλυμα φωσφορικού άλατος pH7,5 και αναπτύξτε το χρώμα στους 25 ± 1 ℃ για 20 λεπτά. Στην ομάδα τυφλού ελέγχου, αντικαταστήστε το πρότυπο διάλυμα με ρυθμιστικό διάλυμα φωσφορικών αλάτων.
 • 3) Βελτιστοποίηση του χρόνου απόδοσης χρώματος. Πάρτε 2mL αραιωτικού γάλακτος τσάι Β σε ογκομετρική φιάλη 50mL, προσθέστε 0,4mL πρότυπου διαλύματος, 8mL απεσταγμένου νερού και 10mL διαλύματος τρυγικού σιδήρου, ανακινήστε καλά και αραιώστε στην κλίμακα με ρυθμιστικό διάλυμα φωσφορικών αλάτων pH7,5 και χρωματίστε στους 25 ± 1 ℃ για 10min, 20min, 30min, 40min και 60min αντίστοιχα. Στην ομάδα τυφλού ελέγχου, αντικαταστήστε το πρότυπο διάλυμα με ρυθμιστικό διάλυμα φωσφορικών αλάτων.
 • 4) Βελτιστοποίηση της θερμοκρασίας απόδοσης χρώματος. Πάρτε 2mL αραιωτικού γάλακτος τσαγιού Β σε ογκομετρική φιάλη 50mL, προσθέστε 0,4mL πρότυπου διαλύματος, 8mL απεσταγμένου νερού και 10mL διαλύματος τρυγικού σιδήρου, ανακινήστε καλά, αραιώστε μέχρι τον όγκο με ρυθμιστικό διάλυμα φωσφορικών αλάτων pH7,5 και στη συνέχεια αναπτύξτε χρώμα για 20min σε 5 ± 1 ℃, 25 ± 1 ℃ και 37 ± 1 ℃, αντίστοιχα. Στην ομάδα τυφλού ελέγχου, αντικαταστήστε το πρότυπο διάλυμα με ρυθμιστικό διάλυμα φωσφορικών αλάτων.
 • Χρησιμοποιήστε το φασματοφωτόμετρο για να μετρήσετε τις τιμές χρωματικότητας της παραπάνω πειραματικής ομάδας και της ομάδας κενών και καταγράψτε τις ως L, a, b και L0, a0, b0 αντίστοιχα, και υπολογίστε την τιμή △ E σύμφωνα με τη δημοσιότητα (1). 20230110232111 53007 - Προσδιορισμός των πολυφαινολών του τσαγιού στο τσάι γάλακτος με βάση το φασματοφωτόμετρο

1.3.3 Προσδιορισμός της πρότυπης καμπύλης

1.3.2 Η πρότυπη καμπύλη πρέπει να προσδιοριστεί υπό τις διαφορετικές πειραματικές συνθήκες, ως εξής: πάρτε 2mL αραιωτικού γάλακτος τσαγιού σε ογκομετρική φιάλη 50mL, προσθέστε 8mL απεσταγμένου νερού, ορισμένη ποσότητα διαλύματος τρυγικού σιδήρου, 0,1-0,9mL πρότυπου διαλύματος, αραιώστε στην κλίμακα με ρυθμιστικό διάλυμα φωσφορικών αλάτων pH7,5 και στη συνέχεια αναπτύξτε χρώμα σε ορισμένη θερμοκρασία για ορισμένο χρονικό διάστημα. Στην ομάδα τυφλού ελέγχου, αντικαταστήστε το πρότυπο διάλυμα με ρυθμιστικό διάλυμα φωσφορικών αλάτων. Υπολογίστε την τιμή της διαφοράς χρώματος △ E της πειραματικής ομάδας σε σχέση με την τυφλή ομάδα και σχεδιάστε την πρότυπη καμπύλη με △ E ως διατακτική και την πρότυπη συγκέντρωση ως άπω άξονα.

1.3.4 Προσδιορισμός της ανάκτησης με αιχμές

Προσδιορισμός της ανάκτησης με πρόσμιξη: αντικαταστήστε κάθε △ E στο 1.3.2 στην πρότυπη καμπύλη για να λάβετε την πειραματική τιμή X του περιεχομένου με πρόσμιξη και υπολογίστε την ανάκτηση με πρόσμιξη σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο.

Ρυθμός ανάκτησης της αιχμής=5X/Y6 x100%

Στον τύπο: Y. Θεωρητική τιμή της πρότυπης περιεκτικότητας σε γαλλικό αιθυλεστέρα, μονάδα: mg.

1.3.5 Προσδιορισμός της περιεκτικότητας σε πολυφαινόλες τσαγιού στο τσάι γάλακτος

Αραιώστε το προς εξέταση τσάι γάλακτος δύο φορές με απεσταγμένο νερό, πάρτε 2mL από το αραιωτικό του τσαγιού γάλακτος σε ογκομετρική φιάλη 50mL, προσθέστε 8mL απεσταγμένο νερό και 10mL διαλύματος τρυγικού σιδήρου, ανακινήστε το καλά, αραιώστε το στην κλίμακα με ρυθμιστικό διάλυμα φωσφορικών αλάτων pH7,5 και στη συνέχεια χρωματίστε το για 20min στους 25 ± 1 ℃. Δεν προστέθηκε διάλυμα τρυγικού σιδήρου στην ομάδα τυφλού ελέγχου. Υπολογίστε τη διαφορά χρώματος △ E της πειραματικής ομάδας σε σχέση με την τυφλή ομάδα και αντικαταστήστε την στην πρότυπη καμπύλη για να υπολογίσετε την περιεκτικότητα σε πολυφαινόλες τσαγιού στο προς εξέταση τσάι γάλακτος.

1.3.6 Ανάλυση δεδομένων

Όλα τα πειράματα επαναλήφθηκαν τρεις ή περισσότερες φορές και τα δεδομένα εκφράστηκαν ως μέσος όρος ± τυπική απόκλιση. Το λογισμικό Origin 9.1 χρησιμοποιήθηκε για τη χαρτογράφηση και το λογισμικό επεξεργασίας δεδομένων SPSS 16.0 χρησιμοποιήθηκε για την ανάλυση διακύμανσης ενός δρόμου (one-way ANOVA), P<0,05 έδειξε στατιστικά σημαντική διαφορά.

2. Αποτελέσματα και ανάλυση

2.1 Βελτιστοποίηση της αναλογίας αραίωσης του τσαγιού γάλακτος

Όταν ο λόγος αραίωσης του τσαγιού γάλακτος είναι μικρός, η συγκέντρωση των πολυφαινολών τσαγιού στο σύστημα είναι υψηλή και η σταθερότητα της τιμής συσχέτισης χρώματος του συστήματος είναι χαμηλή [19]. Αυτή τη στιγμή, η συγκέντρωση των προσμείξεων παρεμβολής στο σύστημα του τσαγιού γάλακτος είναι επίσης υψηλή [20], γεγονός που επηρεάζει τα αποτελέσματα του προσδιορισμού. Όπως φαίνεται στον Πίνακα 1, όταν ο λόγος αραίωσης είναι 2, δεν υπάρχει σημαντική διαφορά (P>0,05) μεταξύ του ποσοστού ανάκτησης των 99,7 ± 2,6% και του ποσοστού ανάκτησης των 99,7 ± 2,6% όταν ο λόγος αραίωσης είναι 4, τα οποία είναι και τα δύο κοντά στο 100%. Επιπλέον, η τιμή RSD σε αυτόν τον λόγο αραίωσης είναι μικρή και η αναπαραγωγιμότητα της δοκιμής είναι καλή. Ως εκ τούτου, στην επακόλουθη διαδικασία προσδιορισμού, η αναλογία αραίωσης απελευθέρωσης του τσαγιού γάλακτος είναι 2 φορές.
Πίνακας.1 Επίδραση του λόγου αραίωσης του τσαγιού γάλακτος στο ποσοστό ανάκτησης των πολυφαινολών του τσαγιού

Αναλογία αραίωσης του τσαγιού γάλακτος Κλιμακωτή ποσότητα/ml5mg6 Τυπικό ποσοστό ανάκτησης προσθήκης 1% RSD/%5n=66
1 0. 4 109.4±3.4ab 3. 2
2 0. 4 99. 7 ± 2. 6bc 2. 6
4 0. 4 101. 1 ± 9. 0bc 8. 9
6 0. 4 115. 7 ± 14. 3a 12. 3
8 0. 4 90. 4 ± 8. 0c 9. 3

Σημείωση: Υπάρχει σημαντική διαφορά μεταξύ των γωνιακών σημείων στα διάφορα γράμματα (P<0,05).

2.2 Βελτιστοποίηση της προσθήκης χρωστικής ουσίας

Πίνακας.2 Επίδραση της προσθήκης χρωματικού αντιδραστηρίου στο ποσοστό ανάκτησης των πολυφαινολών του τσαγιού

Δοσολογία προγραμματιστή/ml Κλιμακωτή ποσότητα/ml5mg6 Τυπικό ποσοστό ανάκτησης προσθήκης 1% RSD/%5n=66
5 0. 4 79. 3 ± 6. 2b 7.9
10 0. 4 99. 7 ± 2. 6a 2.6
15 0. 4 101.4±3.1a 3.1
20 0. 4 93. 9 ± 5. 4a 5.7
25 0. 4 98. 4 ±6. 5a 6.6

Σημείωση: Υπάρχει σημαντική διαφορά μεταξύ των γωνιακών σημείων στα διάφορα γράμματα (P<0,05).
Όπως φαίνεται στον Πίνακα 2, όταν η ποσότητα του χρωμογόνου παράγοντα αυξήθηκε από 5mL σε 10mL, το ποσοστό ανάκτησης της αιχμής αυξήθηκε κατά 20,4% (P0,05) και όλες ήταν κοντά στο 100%, αλλά η τιμή RSD θα αυξανόταν με την αύξηση της περιεκτικότητας του χρωμογόνου παράγοντα. Όταν το χρωματικό αντιδραστήριο είναι ανεπαρκές, η αντίδραση του χρώματος δεν είναι πλήρης, με αποτέλεσμα χαμηλή μετρούμενη τιμή της ανάκτησης της αιχμής. Όταν η ποσότητα του χρωμογόνου παράγοντα είναι μεγαλύτερη από 10mL, η μετρούμενη τιμή τείνει να είναι σταθερή. Προκειμένου να αποφευχθεί η επίδραση της υπερβολικής ποσότητας τρυγικού σιδήρου στο αποτέλεσμα προσδιορισμού, η ποσότητα χρωμογόνου παράγοντα που προστίθεται στην επόμενη διαδικασία προσδιορισμού ορίζεται σε 10mL.

2.3 Βελτιστοποίηση του χρόνου ανάπτυξης χρώματος

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 3, όταν ο χρόνος ανάπτυξης χρώματος είναι 10min, 20min και 30min, δεν υπάρχει σημαντική διαφορά (P>0,05) και ο ρυθμός ανάκτησης της αιχμής μεταξύ των ομάδων είναι κοντά στο 100%. Όταν ο χρόνος ανάπτυξης χρώματος είναι πάνω από 30min, το ποσοστό ανάκτησης της αιχμής μειώνεται σταδιακά με την αύξηση του χρόνου ανάπτυξης χρώματος. Ο τρυγικός σίδηρος αλληλεπιδρά με υδροξύλιο κατεχόλης ή υδροξύλιο πυρογαλλόλης στη δομή των πολυφαινολών του τσαγιού [21]. Ο σχηματισμός και η σταθερότητα των προϊόντων αλληλεπίδρασης συνδέονται στενά με το χρόνο. Ο χρόνος είναι μικρός και ο σχηματισμός των προϊόντων αλληλεπίδρασης είναι ατελής- εάν ο χρόνος είναι πολύ μεγάλος, η δομή των προϊόντων αλληλεπίδρασης μπορεί να αλλάξει και να επηρεάσει τα αποτελέσματα του προσδιορισμού. Όταν ο χρόνος ανάπτυξης χρώματος είναι 20min, το ποσοστό ανάκτησης της αιχμής είναι κοντά στο 100% και η τιμή RSD είναι σχετικά μικρή, οπότε ο χρόνος ανάπτυξης χρώματος είναι 20min στην επακόλουθη διαδικασία προσδιορισμού.
Πίνακας.3 Επίδραση του χρόνου ανάπτυξης χρώματος στο ποσοστό ανάκτησης των πολυφαινολών του τσαγιού

Χρόνος απόδοσης χρώματος/λεπτό Κλιμακωτή ποσότητα/ml5mg6 Τυπικό ποσοστό ανάκτησης προσθήκης 1% RSD/%5n=66
10 0. 4 97. 1 ± 10. 0ab 10. 3
20 0. 4 99. 7 ± 2. 6a 3. 0
30 0. 4 105.3±6.0a 5. 7
40 0. 4 90. 9 ± 2. 9b 3. 3
60 0. 4 74. 6 ± 5. 0c 6. 7

Σημείωση: Υπάρχει σημαντική διαφορά μεταξύ των γωνιακών σημείων στα διάφορα γράμματα (P<0,05).

2.4 Βελτιστοποίηση της θερμοκρασίας ανάπτυξης χρώματος

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 4, εντός του εύρους της θερμοκρασίας ανάπτυξης χρώματος που επιλέχθηκε στο πείραμα, η θερμοκρασία ανάπτυξης χρώματος έχει μικρή επίδραση στην ανάκαμψη της αιχμής. Όταν η θερμοκρασία ανάπτυξης χρώματος είναι 25 ± 1 ℃, η ανάκτηση του spiking είναι 99,7 ± 2,6%, η οποία δεν έχει σημαντική διαφορά από την ανάκτηση του spiking στους 37 ± 1 ℃, και η τιμή RSD είναι χαμηλή, με την καλύτερη αναπαραγωγιμότητα. Ως εκ τούτου, επιλέγεται η θερμοκρασία 25 ± 1 ℃ ως θερμοκρασία ανάπτυξης χρώματος για τον μετέπειτα προσδιορισμό.
Πίνακας.4 Επίδραση της θερμοκρασίας χρώματος στο ποσοστό ανάκτησης των πολυφαινολών του τσαγιού

Θερμοκρασία απόδοσης χρώματος/ Κλιμακωτή ποσότητα/ml5mg6 Τυπικό ποσοστό ανάκτησης προσθήκης 1% RSD/%5n=66
5 ± 1 0. 4 87. 8 ± 12. 9b 14. 8
25 ± 1 0. 4 99. 7 ± 2. 6a 2. 6
37 ± 1 0. 4 104. 5 ± 6. 9a 6. 7

Σημείωση: Υπάρχει σημαντική διαφορά μεταξύ των γωνιακών σημείων στα διάφορα γράμματα (P<0,05).

2.5 Δοκιμή ανάκτησης

Υπό τις καλύτερες πειραματικές συνθήκες, δηλαδή όταν η αναλογία αραίωσης του τσαγιού γάλακτος είναι 2 φορές, η ποσότητα του χρωμογόνου παράγοντα είναι 10 mL, ο χρόνος χρωμογένεσης είναι 20 λεπτά και η θερμοκρασία χρωμογένεσης είναι 25 ± 1 ℃, προσθέστε 0,30, 0,35, 0,40, 0,45 και 0.50 mL πρότυπου διαλύματος αντίστοιχα, και επαναλάβετε το πείραμα για 6 φορές, ο μέσος ρυθμός ανάκτησης της προσθήκης προτύπου είναι 98,2% - 107,9% και η σχετική τυπική απόκλιση (RSD) είναι 1,7% - 6,1% (n=6), όπως φαίνεται στον πίνακα 5.
Πίνακας.5 Ποσοστό ανάκτησης πολυφαινολών τσαγιού

Κλιμακωτή ποσότητα/ml5mg6 Τυπικό ποσοστό ανάκτησης προσθήκης 1% RSD/%5n=66
0. 30 106. 8 ±2. 4 2. 3
0. 35 100. 9 ±1. 8 1. 7
0. 40 99. 7 ± 2. 6 2. 6
0. 45 98. 2 ± 1. 7 1. 7
0. 50 107. 9 ±6. 6 6. 1

2.6 Προσδιορισμός της περιεκτικότητας σε πολυφαινόλες τσαγιού στο τσάι γάλακτος

Πάρτε τα εμπορικά διαθέσιμα 1 # εμφιαλωμένο τσάι γάλακτος, 2 # εμφιαλωμένο τσάι γάλακτος, 3 # τσάι γάλακτος σε σκόνη, 4 # τσάι γάλακτος σε σκόνη, 5 # έτοιμο τσάι γάλακτος, 6 # έτοιμο τσάι γάλακτος ως δείγματα και σχεδιάστε την πρότυπη καμπύλη σύμφωνα με τα βήματα λειτουργίας του 1.3.3 (πάρτε το 1 # εμφιαλωμένο τσάι γάλακτος ως παράδειγμα, βλέπε Σχήμα 1). Οι πρότυπες καμπύλες που λαμβάνονται είναι y=6,4x+0,65, R2=0,9917 (1 #), y=5,1253x+0,3694,R2=0,9822(2#), y=2,5717x+0,7058,R2=0,9941(3#), y=3,6301x+0,2049,R2=0,9815(4#), y=5,6936x+0,4814,R2=0,9843(5#), y=4,5533x+0,2335,R2=0,9848(6#)。 Δείχνει ότι η πρότυπη πολυφαινόλη τσαγιού έχει καλή γραμμική σχέση στο εύρος 0,1-0,9mg.
Προσδιορίστε την περιεκτικότητα σε πολυφαινόλες τσαγιού στο δείγμα σύμφωνα με τα στάδια λειτουργίας του σημείου 1.3.5 (βλέπε πίνακα 6). Περιεκτικότητα σε πολυφαινόλες διαφόρων εμπορικά διαθέσιμων τσαγιών γάλακτος: τσάι γάλακτος σε σκόνη> εμφιαλωμένο τσάι γάλακτος> έτοιμο τσάι γάλακτος.
20230110234947 68720 - Προσδιορισμός των πολυφαινολών του τσαγιού στο τσάι γάλακτος με βάση το φασματοφωτόμετρο
Σχ.1 Πρότυπη καμπύλη γαλλικού αιθυλεστέρα
Πίνακας.6 Προσδιορισμός της περιεκτικότητας σε πολυφαινόλες τσαγιού στο τσάι γάλακτος

Αριθμός δείγματος τσαγιού γάλακτος Περιεκτικότητα σε πολυφαινόλες τσαγιού/(mg/ml)
1# 0. 48 ±0. 03
2# 0. 54 ±0. 01
3# 1.34 ±0.06
4# 0. 81 ±0. 02
5# 0. 14 ±0. 02
6# 0. 37 ±0. 03

3. Συμπέρασμα

Στην παρούσα μελέτη, η περιεκτικότητα των πολυφαινολών τσαγιού στο τσάι γάλακτος προσδιορίστηκε με φασματοφωτόμετρο. Όταν η αναλογία αραίωσης του τσαγιού γάλακτος ήταν 2 φορές, η ποσότητα του χρωμογόνου παράγοντα που προστέθηκε ήταν 10 mL, ο χρόνος χρωμογένεσης ήταν 20 λεπτά και η θερμοκρασία χρωμογένεσης ήταν 25 ± 1 ℃, τα αποτελέσματα ήταν καλά. Το μέσο ποσοστό ανάκτησης αυτής της μεθόδου είναι 98,2% - 107,9% και η σχετική τυπική απόκλιση είναι 1,7% - 6,1%, με υψηλή ακρίβεια και ακρίβεια. Αυτή η μέθοδος έχει υψηλή απόδοση, χαμηλό κόστος και ξεπερνά τις αδυναμίες της εθνικής πρότυπης μεθόδου που το τσάι γάλακτος είναι δύσκολο να κατακρημνιστεί και αποφεύγει την περίπλοκη λειτουργία πριν από το πείραμα. Είναι κατάλληλη για τον προσδιορισμό της περιεκτικότητας σε πολυφαινόλες τσαγιού στο τσάι γάλακτος και σε άλλα ροφήματα τσαγιού.

Συγγραφέας: Yang Guohua, Yao Jiaqi, Yang Zebing, Liu Shuxian, Li Yuting, Chen Junru, Ye Ran, Luo Xuanying, Yang Guohua

Πηγή: Κίνα Κατασκευαστής φασματοφωτόμετρου - www.spectrumgfa.com

Αναφορά:

 • [1] Luo Wei, Song Yuefan. Χαρακτηριστικά απορρόφησης φαινολικών ενώσεων και οι επιδράσεις τους στην εντερική χλωρίδα [ J ]. Journal of Food Safety and Quality Inspection, 2020, 11 (3): 701-707
 • [2] Gao Jing. Φυσικά αντιοξειδωτικά και οι συνεργιστικές τους επιδράσεις [J]. Journal of Food Safety and Quality Inspection, 2020, 11 (6): 1859-1864
 • [3] Song Haizhao, Wang Fang, Shen Xinchun. Ερευνητική πρόοδος σχετικά με το μηχανισμό των φυτικών πολυφαινολών που παρεμβαίνουν στην παχυσαρκία [ J ]. Journal of Food Safety and Quality Inspection, 2020, 11 (21): 7721-7728
 • [4] Wen Yi, Cai Shuxian, Huang Jian'an. Ερευνητική πρόοδος σχετικά με την αντιφλεγμονώδη δράση και τον μηχανισμό των δραστικών συστατικών στο τσάι [ J ]. Journal of Food Safety and Quality Inspection, 2017, 8 (10): 3925-3930
 • [5] Yue Lin. Ερμηνεία του προτύπου GB/T21733-2008 για ποτά τσαγιού [J]. China Food Industry, 2008 (5): 62-62, 64
 • [6] Du Jianzhong, Wen Chaoyan, Yao Yuan. Προσδιορισμός της περιεκτικότητας σε πολυφαινόλες τσαγιού σε ροφήματα τσαγιού γάλακτος [J]. Chemical World, 2013, 54 (6): 336-339
 • [7] Liang Ruiting, Liu Qing, Xi Xinglin, et al. Βελτίωση της μεθόδου προσδιορισμού της περιεκτικότητας σε πολυφαινόλες τσαγιού σε προϊόντα τσαγιού γάλακτος [J]. China Inspection and Detection, 2014, 22 (3): 17-18
 • [8] Du Shuxia, Ou Shiyi, Xu Li, et al. Βελτίωση της μεθόδου προσδιορισμού των πολυφαινολών τσαγιού στο τσάι γάλακτος [J]. Food Industry Science and Technology, 2010, 31 (4): 358-361
 • [9] Jia Lin, Fan Qicheng, He Baoping, κ.ά. Έρευνα σχετικά με την εφαρμογή σύνθετων σταθεροποιητών σε υγρά ποτά με τσάι γάλακτος [A]. Ένωση γαλακτοκομικών επιχειρήσεων της Κίνας. Πρακτικά του πρώτου συνεδρίου γαλακτοκομίας της Κίνας (τόμος ΙΙ) [Γ]. Κίνα
 • Ένωση Γάλακτος: 2010 (5): 68-70
 • [10] Yang Qingying, Xie Keying, Wang Yanping, et al. Μελέτη της τεχνολογικής φόρμουλας του τσαγιού γάλακτος [J]. Henan Agriculture, 2015 (8): 62-64
 • [11] Deng Xiang, Han Wei. Προσδιορισμός της περιεκτικότητας σε πολυφαινόλες τσαγιού σε εκχύλισμα πράσινου τσαγιού με τη μέθοδο σιδηρούχου τρυγίου-πρότυπης καμπύλης [J]. Journal of Nanjing University of Technology (Natural Science Edition), 2020, 42 (5): 677 -
 • 682.
 • [12] Zai Songmei, Gao Yanan, Wu Feng, et al. Study on the rapid determination method of soil moisture based on the principle of spectrophotometer [ J ]. Water-saving Irrigation, 2021 (1): 1-6
 • [13] Wang Siyu, Huang Min, Yan Changxiang. Σχεδιασμός φορητού φασματοφωτόμετρου [ J ]. Journal of Luminescence, 2019, 40 (10): 1295-1302
 • [14] Li Donghui, Wang Linyan, Wu Hongwei, et al. Analysis of the quality of traditional Chinese medicine based on spectrophotometer [ J ]. Journal of PLA Medicine, 2020, 32 (11): 109-112
 • [15] Huang Xiaojing, Wu Jihong, Chen Fang, et al. Selection of fruit maturity in apple juice processing [ J ]. Food and Fermentation Industry, 2005, 31 (2): 11
 • [16] Chen Yongsheng, Lu Haiqin, Li Hong, et al. Προσδιορισμός της περιεκτικότητας σε φαινόλες σε χυμό ζαχαροκάλαμου με τρυγικό σίδηρο ως χρωμογόνο παράγοντα [J]. Sugarcane Sugar Industry, 2009 (4): 40-43+51
 • [17] Yan Hui, Zhang Peng, Zou Yongping, et al. Βελτίωση της μεθόδου για τον προσδιορισμό της περιεκτικότητας σε πολυφαινόλες τσαγιού σε ροφήματα τσαγιού γάλακτος [J]. Introduction to Food Safety, 2017 (12): 154-156
 • [18] Liu Meixia, Wang Danhui, Qi Qige, et al. Μέθοδος ανίχνευσης της περιεκτικότητας σε πολυφαινόλες τσαγιού σε σκόνη τσαγιού γάλακτος [J]. China Dairy Industry, 2010, 38 (7): 50-53
 • [19] Ma Mengjun, Hu Wenqing, Fu Liya, et al. Επίδραση της θερμοκρασίας και της συγκέντρωσης μάζας στη σταθερότητα του υδατικού διαλύματος πολυφαινόλης τσαγιού [J]. Food Science, 2014, 35 (11): 11-16
 • [20] Jia Youqing, Gu Jing, Yan Shuting. Σύγκριση των μεθόδων προσδιορισμού της περιεκτικότητας σε πολυφαινόλες τσαγιού στο τσάι [ J ]. China Tea, 2014, 36 (1): 20-21
 • [21] Gao Mairui, Chen Lin, He Qiang, et al. Επίδραση της μεθόδου και της επιλογής προτύπου στον προσδιορισμό της περιεκτικότητας σε ολική φαινόλη [J]. Analytical Laboratory, 2018, 37 (9): 1053-1056

Σχετικές ειδήσεις

 • * Δεν υπάρχουν σχετικά άρθρα
elΕλληνικά